Loading...
Comment Video
Video Random
Tổng hợp tiếng chim Sẻ Mồi để bẫy

Tổng hợp tiếng chim Sẻ Mồi để bẫy

Chim Tây Nguyên
Tiếng chim sẻ mồi chuẩn thu hút chim dài 60 phút (có link mp3)

Tiếng chim sẻ mồi chuẩn thu hút chim dài 60 phút (có link mp3)

Hoa Phong Lan
Tiếng chim sẻ gọi bầy cực hay - Dùng để bẫy chim chỉ có dính

Tiếng chim sẻ gọi bầy cực hay - Dùng để bẫy chim chỉ có dính

T.Q.T Birds
Tiếng chim Sẻ mồi - Chuẩn - Bẫy chim sẻ thật đơn giản 2017 - Sounds to catch sparrows

Tiếng chim Sẻ mồi - Chuẩn - Bẫy chim sẻ thật đơn giản 2017 - Sounds to catch sparrows

Tep TV VN
Tiếng chim sẻ gọi bầy chuẩn và cực nhạy, gọi là cả đàn bay đến - Vua Rừng Cát Bà

Tiếng chim sẻ gọi bầy chuẩn và cực nhạy, gọi là cả đàn bay đến - Vua Rừng Cát Bà

Vua Rừng Cát Bà
Chào mào hót - Tổng hợp tiếng chim chào mào hót hay và đẹp nhất

Chào mào hót - Tổng hợp tiếng chim chào mào hót hay và đẹp nhất

Nguyen Duy
Tiếng chim quốc mồi cực hay 48 phút

Tiếng chim quốc mồi cực hay 48 phút

Đỗ Đức Quyền 
Tiếng chim sẻ cực hay dùng để bẫy chim mới nhất - Bẫy chim chỉ có dính

Tiếng chim sẻ cực hay dùng để bẫy chim mới nhất - Bẫy chim chỉ có dính

T.Q.T Birds